ÖĞRENCİLERİ YAZAR, AÇI YAYIMLAR.

ETKİLİ ÇALIŞMA BECERİLERİ- Birgül Çon - Öğretmen


Eğitim öğretim sürecinin sonunda, öğrencilerin başarısız olması, eğitime yapılan harcamaların önemli bir bölümünün boşa gitmesine neden olurken, öte yanda da toplumun istediği insan gücünün yetinmeyeceği endişesini de kuvvetlendirmektedir. Öğrencilerin başarısızlığının yalnızca eğitim boyutu ile sınırlı kalmadığı, çok daha geniş etkilerinin olduğu görülmektedir. Günümüzde de, öğrencilerin okul başarısızlıklarının her geçen gün daha da büyüyen bir sorun hâline geldiği görülmektedir. Öğrenci başarısızlıklarının altında yatan en büyük nedenlerden birinin, öğrencilerin ders çalışma beceri ve tutumlarındaki yetersizlik olduğu belirtilmektedir. (Akt. Bay, Tuğluk, 2004)

Ders çalışma becerileri, öğrencinin motivasyonundan, zamanı tam ve doğru olarak kullanmasından etkilenmektedir. Başarılı olmanın yolu, zamanın tümünü çok çalışarak geçirmekten değil, etkili çalışmaktan geçmektedir. Etkili çalışmak ise, zamanı, amaçlara ve önceliklere göre programlı olarak kullanmak demektir. Zaman yönetimi, belli bir süreyi en verimli şekilde kullanmayı, zamanı kontrol etmeyi öngörür. Herkes aynı miktarda zamana sahiptir. Bazıları aynı zaman süresi içinde çok fazla iş üretirken, bazıları kararsızlık, sorumsuzluk, hedeflerin belirsizliği, erteleme, aşırıya kaçan iletişim gibi zaman tuzaklarına takılır. Zamanı verimli şekilde kullanmanın ön şartı, çalışma saatlerinin bir programa bağlanmasıdır.(Akt. Bay, Tuğluk, 2004) Zamanın etkin ve verimli kullanımı her bireyin yaptığı işe göre değişmekle beraber günümüzde bireylerden beklenen mesleki ve eğitsel bilgi ve becerilerin miktarının hızla artması her alanda başarılı olmak için zamanın iyi kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Herkes kendi amaçları doğrultusunda zamanını kullanmaktadır.(Alay, Koçak,2003)

Çalışma alışkanlıkları; uygun çalışma ortamı, kendini yönlendirme, zaman ve stres yönetimi, etkin dinleme, etkin çalışma, etkin okuma gibi beceriler gerektirir. Okulda kazanılan bilgi ve becerilerin okul dışındaki yaşantılarla pekiştirilmesi, ya da okulda gerçekleştirilecek etkinlikler içinde bir ön hazırlık gerekir. Öğrenciler bu tür çalışmalar için evde, kütüphanede vb. ek çalışma saatlerine ihtiyaç duyarlar. Bu çalışma saatleri bazen öğrenciler için sıkıcı, monoton, yorucu, verimsiz geçirilebilir. Öğrenciler sadece zorunlu oldukları için çalışırlar. Öğrenciler etkin olarak katıldıkları, başarılı oldukları, kendilerine güvendikleri alanlarda isteyerek çalışırlar. (Akt. Kaptan, Korkmaz, 2002)
öğrencilerin okul başarısını etkileyen fizyolojik, sosyokültürel, ekonomik ve psikolojik pek çok etken olabilir. Bunlar içinde en önemli etkinliklerden biri de öğrencilerin etkili çalışma becerilerini kazanmalarıdır. Birçok öğrenci zamanının çoğunu çalışmaya ayırdığı halde başarısız olmaktan yakınır. Başarılı olmanın ölçüsü çalışma süresinden daha önce çalışmanın biçimiyle ilgilidir. Etkili çalışma becerisini “nasıl öğrenileceğini öğrenme” olarak da tanımlamak mümkün. Başarı çalışmaya ayrılan sürenin etkin kullanımına bağlıdır.
 Etkili Çalışma Becerisi: Öğrencinin zamanını, belirlenmiş hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı ve verimli bir şekilde kullanmasıdır. Genellikle zeki insanların başarılı olduklarını düşünsek de bunun yeterli olmadığı başarılı insanların ifadelerinden anlaşılmaktadır. Zeka başarı için gereklidir ama tek başına yeterli değildir. Gerçekte başarı zeka ile beraber “ düzenli ve sistemli çalışmaya” bağlıdır. Yapılan araştırmalara göre başarıda etkili olan faktörler şu şekilde ifade edilmektedir:
Zeka ve özel yetenekler % 50-60
Çalışma alışkanlıkları ve tutumlar % 30-40
Şans ve çevre faktörü % 10-15
Yapılan pek çok çalışmada etkili ders çalışma stratejileri ve alışkanlıkları kullanılmasının, derslerdeki akademik başarıyı arttırdığı görülmüştür
Ders çalışma alışkanlıkları ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalara genel olarak
bakıldığında, ders çalışma alışkanlıkları ve tutumları ile ilgili çeşitli düzeylerde (ilköğretim,
ortaöğretim ve lisans) araştırmaların yapıldığı, ders çalışma alışkanlıklarının akademik başarı üzerinde etkili olduğu, başarılı öğrencilerin daha verimli ders çalışma alışkanlıklarına sahip olduğu üzerinde yoğunlaşıldığı ve genellikle öğrencilerimizin verimli ders çalışma alışkanlıklarına ya sahip olmadıkları ya da ancak orta düzeylerde sahip oldukları görülmektedir
Ders çalışma stratejisi kullanımını etkileyen özellikler incelendiğinde, en önemli özelliklerden
birisinin öğrencilerin ders çalışmaya yönelik tutumları olduğu bulunmuştur. Ders çalışmaya yönelik olumlu tutuma sahip öğrenciler daha çok öğrenme stratejisi kullanmaktadır
Ders çalışma stratejilerini etkileyebileceği düşünülen bir diğer değişken de bireyin kendine,
okula ve öğretim elemanlarına yönelik olumlu algılamasıdır. Kendisini daha başarılı algılayan
öğrencilerin ders çalışmaya yönelik tutumlarının daha olumlu olacağı ve daha etkili ders çalışma stratejileri kullanacakları düşünülmektedir. Ders çalışma stratejilerini etkileyecek bir diğer değişken öğrencilerin sınıf düzeyidir. Yapılan araştırmalarda genellikle üst sınıflardaki öğrencilerin daha etkili ders çalışma stratejisi kullandıkları bulunmuştur Öğrencilerin zamanlarını ve çabalarını boş yere harcamamaları için etkili ders çalışma stratejilerine sahip olmaları gerekmektedir.( Erdamar, 2010)

Etkili çalışma alışkanlıkları geliştirebilmek için aşağıdaki becerilere dikkat etmek gerekmektedir.
Etkili çalışma becerileri şunlardır:
1)      Zamanın iyi planlanması
2)      Çalışma ortamının düzenlenmesi
3)      Çalışma sürelerinin ve aralıklarının düzenlenmesi
4)      Belleği güçlendirme
5)      Motivasyon
6)      Not tutma
7)      Aktif dinleme
8)      Hızlı ve etkili okuma
9)      Bilgi kaynaklarından yararlanma ( internet, sözlük, ansiklopedi, imla kılavuzu, atlas vb)

Zamanın etkin ve verimli kullanımı her bireyin yaptığı işe göre değişmekle beraber günümüzde bireylerden beklenen mesleki ve eğitsel bilgi ve becerilerin miktarının hızla artması her alanda başarılı olmak için zamanın iyi kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Herkes kendi amaçları doğrultusunda zamanını kullanmaktadır.(Alay, Koçak,2003)
Etkin çalışma yöntemleri değişim için 5 adımdan birisidir. Öğrencilerin eğitsel alanda başarıya ulaşabilmeleri için değişimler yapmaları ve etkin çalışma yöntemlerini öğrenmeleri gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.