ÖĞRENCİLERİ YAZAR, AÇI YAYIMLAR.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? - Açı Okulları - Rehberlik Servisi


           Sevgili Öğrenciler...
      Başarılı olmak için çalışmak gerekir. Çalışmak ise verimli olmalıdır. Çalışma ile hedefe ulaşabilmelidir. Aksi takdirde boşa kürek çekmiş olunur. Sizlere yardımcı olmak için aşağıya verimli çalışmanın ilkeleri çıkarılmıştır. Çalışmalarınızda bunlara uyulursa mutlaka başarılı olunacaktır.
Açı Okulları olarak başarı dileklerimizi sunarız.
DERS ÖNCESİ UYULMASI GERKENLER:
1. Her öğrenci kendi çalışma ortamına göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana mutlaka  uymalıdır.
2.  Çalışma metodunu dersin özelliğine göre seçmelidir. Tüm dersler çalışılırken mutlaka    
     yazarak çalışma  metodu uygulanmalıdır.
3. Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde sakin bir ortamda bir masa üzerinde yapılmalıdır.
4. Hemen her derste bütün konular çalışılmalı, konular arasında önemli önemsiz ayrım       yapılmalıdır.
5. Ders araç ve gereçlerini çalışmaya başlamadan önce hazırlamalıdır.
6. Çalışmaya psikolojik olarak hazır olmayan kişi problemlerinden kendisini soyutladıktan sonra      çalışmaya başlamalıdır.
7.Öğrenmeyi aralıklarla yapmalı, bu aralıklarda dinlenmeyi, gezinti, konuşma ve sohbet ile
   yapılabilir.
8. Çalışkan konu kendi başına bir bütün değilse, geçmiş konular gözden geçirilmelidir.
9.Sözel dersler çalışılırken ana düşünceleri dile getiren anahtar kelime ve cümleler tespit edilmeli gerekirse renkli kalemle altları çizilmelidir.
10. İşlenecek konu dersten önce çalışılmalı, anlaşılmayan yerler tespit edilerek derse girilmelidir.
11.Ders çalışılırken motive olunmalı, televizyon, Telefon ve İnternet karşısında veya yatarak  
  Ders çalışmanın etkinliğini azaltacağı unutulmamalıdır.
12. Düzenli bir defter tutma alışkanlığı kazanılmalı. Tükenmez kalem yerine kurşun kalem    kullanmaya özen göstermelidir.
13. Çalışırken bir cevabı ezberlemek yerine konuyu anlamaya veya problemin çözümü yolunu           öğrenmeyi seçilmelidir.
14.Sözel dersinin arkasından sayısal bir ders çalışılmalıdır.
15.Sabah kahvaltısı yaparak okula gelmeli, aksi takdirde ders dinleme dikkatinin azalacağı unutulmamalıdır.
DERS SIRASINDA UYULMASI GEREKEN İLKELER:
1.Sınıfta dersler iyi dinlenmişse, ders sırasında başka şeylerle meşgul olunmamışsa, anlamadığı     yerler öğretmenine sorulmuş ve notlar alınmışsa eve gelindiğinde mutlaka tekrar yapılmalıdır.
2.Öğretmen dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yönetilen sorular not edilmeli     ve sonra bu notlara çalışılmalıdır.
3.Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve                 evde tekrar edilmelidir.
4.Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorunlu olarak yapılmışsa o dersteki konu          arkadaşlardan öğrenilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir sonraki konunun öğrenilmesi bir önceki   konunun bilinmesine bağlıdır.
5. Sınavlarda soruların cevaplarına geçilmeden önce cevaplar zihinsel tasarlanmalı, kağıtlar              verilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.


 DERSTEN SONRA UYULMASI GEREKEN İLKELER:
1. Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir.
2. Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste öğretmenine    sorarak öğrenilmeli. Sorarak öğrenilenlerin unutulmayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.
3. Sayısal dersler çalışılırken sınıfta öğrenilen çözüm yollarının yanı sıra başka çözüm yollarının       da  olup olmadığı kaynak kitaplardan araştırılmalı, özellikle örnek çözümler çoğaltılmalıdır.
4. Zor anlaşılan konular en verimli çalışma saatleri ayrılmalıdır.
5. Yatmadan mutlaka paragraf testleri çözülmelidir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.