ÖĞRENCİLERİ YAZAR, AÇI YAYIMLAR.

GENÇ YAZARLAR ÖYKÜ YARIŞMASI - Açı Okulları

                                                                           

                                                                BAFRA AÇI OKULLARI

                                           GENÇ YAZARLAR ÖYKÜ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile toplumu oluşturan fertlerin sanatsal faaliyetlere ilgisi ve kültürel değerlere duyarlılığı, sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvencesidir. Ülkemizin bu yapıyı oluşturmasının yolu ise gençlerden geçmektedir. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkânları hazırlamak gerekmektedir.
   Bu kapsamda, düzenlenecek olan bu yarışma ile gençlerimizin özgün yapıtlar ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, edebiyatımıza yeni öyküleri kazandırmaktır.

                        AMAÇ

1) Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
2) Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan lise, ortaokul ve ilkokul  
     öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
3) Öykücülüğün genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
4) Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin öykülerle yazılı hale getirilmesini sağlamak,
5) Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
6) Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
7) Öğrencilerin öykü yoluyla, sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerleri tanıyıp benimsemesine  
     katkıda bulunmak,
8)  Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
9)  Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
10)Toplumda dil bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak.
11)Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini ve  
     Türkçeyi tüm anlatım olanaklarıyla kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
                  
                      KAPSAM

   Genç Yazarlar Öykü Yarışması Lise, Ortaokul ve İlkokul da öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

                        YÖNTEM
·         
          Yarışma Seçici Kurulu tarafından ödülü almaya hak kazanan her bir kategori için ilk üç yapıt ilan edilecektir.
             
     Not: Herhangi bir kategoride yarışmaya katılım yeterince sağlanmazsa (tek eserin yarışmaya katılması gibi)  ilk üç ilan edilemez.


  KATILIM ŞARTLARI

 1)Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
  2)  Yarışmaya Katılmak isteyen öğrenciler öykülerini şahsen okulumuz yarışma komitesine imza karşılığı teslim edeceklerdir.           Her öğrenci en az yirmi sayfadan oluşan bir öykü ile katılabilecektir
4)  Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
5)  Tüm öyküler, bilgisayarda (12 punto, Times New Roman karakteri ve bir satır boşluklu) yazılmalıdır.
6)  Öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
7)  Yarışmaya başvurular en geç 18 Mart 2019 tarihîne kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
8)  Yarışma sonucunda dereceye giren yapıtlar okul gazetesinde (acibakisi.com’da) yayımlanacak ve kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak yapıtlara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
9)  Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan yapıtlar ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
10) Yarışma sonuçları Seçici Kurul tarafından duyurulacaktır.
11)  Yarışma sonuçlar için Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
12)  Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını peşinen kabul etmiş sayılırlar.


             BAŞVURULAR
      Öğrenciler başvurularını Seçici Kurula şahsen yapacaktır.
         YARIŞMA SECİÇİ KURULU
     Murat ÇAKIR- Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni
     Mehmet ÖZKAN-Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni
     Mustafa KURT- Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni
     Mustafa CÜHEROĞLU- Türkçe Öğretmeni
     Nevin PAK- Türkçe Öğretmeni

               DEĞERLENDİRME

    Kurul tarafından ilk üçe giren yapıtlar ilan edilir. Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.
·         Özgünlük
·         Kurgu
·         Üslup

·         Türkçenin doğru kullanılması

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.