ÖĞRENCİLERİ YAZAR, AÇI YAYIMLAR.

ÖSYM'NİN EN ÇOK KULLANDIĞI FELSEFE İLE İLGİLİ KELİMELER - Felsefe ZümresiFelsefenin alt dalları ve anlamları ile başlayalım:
·          Epistomoloji: Bilgi Felsefesi             Ontoloji: Varlık Felsefesi              Etik: Ahlak Felsefesi 
           Estetik: Sanat Felsefesi                     Bilim Felsefesi                               Siyaset Felsefesi
             Din Felsefesi                                       Entüisyonizm: Sezgicilik               Septisizm: Şüphecilik
            Taoizm: Hiççilik                                Sofizm: Kuşkuculuk                       Egoizm: Bencillik
            Realizm: Gerçekçilik                       Anarşizm: Baştanımazcılık           Hedonizm: Hazcılık
            Düalizm: İkicilik                               Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk Deizm: Yaradancılık
·         Teizm: Tanrıcılık                                Politeizm: Çok tanrıcılık               Ateizm: Tanrı tanımazlık
           Monoteizm: Tek tanrıcılık             Hümanizm: İnsancıllık                  Materyalizm: Maddecilik                    Nominalizm: Adcılık                        Spiritüalizm: Ruhçuluk                  İşrakizm: Işıkçılık
          Voluntarizm: İstenççilik                   Mistisizm: Gizemcilik                  Paradigma: Görüş açısı
        Monizm: Bircilik                                   Subjektif: Öznel yargı                Objektif: Nesnel yargı
            Nihilizm: Hiççilik                               Rasyonalizm: Akılcılık                 Empirizm: Deneycilik
                   Sensüalizm: Duyumculuk             Neopozitivizm: Analitik Felsefe
                   Pozitivizm: Olguculuk                      Pragmatizm: Yararcılık - Faydacılı
              İdealizm: Optimum sonuç                Arkhe: İlk neden, ilk madde
                   Analoji: Bir şeyler hakkında benzerlik kurma, akıl yürütme
·                           Determinizm: Bir nedenin aynı koşullarda aynı sonuçları doğurması
                              Erdem: Kişinin iyiye yönelmesi                              Erek: Bir şeyin amacı
                              Fenomen: Duygularımız ile algılayabileceğimiz her şey
                               Form: Maddeye şeklini veren şeydir.                            Geist/Ruh/Tin: Maddesel olmayan, idea, fikir
·                            Hipotez: Bir önermenin doğru olup olmadığı bilinmiyorsa buna hipotez denir.
·                           Genel-Geçer: Her koşulda ve her zaman geçerli olan yargıdır.
·                            Kosmoz: Evren                             İde -İdea: Fikir                     Kuram-Teori: Hipotezin doğrulanmış halidir.
                        Kümülatif: Yığılımlı anlamına da gelir. Felsefi bilgi, bilimsel bilgi gibi önceden bilinen bir şe                                      şeylerin üstüne ekleme yapmaz, kendi bildiklerini belirtir.                                                                                    Numen: Nesnenin algımızın dışında kalan öz kısmı (Kant’a göre)
·                             Normatif: Kural koyucu anlamında kullanılır.             Refleksif: Felsefenin kendi kendini eleştirmesi               Görecelilik: Bir fikrin kişiden kişiye değişme durumu                                                                                                                 Tümevarım: Özelden genele – parçadan bütüne anlamındadır.
                               Tümdengelim: Genelden özele – bütünden parçaya anlamına gelir.
                   Ütopya: Gerçekleşme olasılığı olmayan hayal ürünü devlet tasarımı
            

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.