ÖĞRENCİLERİ YAZAR, AÇI YAYIMLAR.

TEKNOLOJİ 4.0 VE MUHTEMEL SONUÇLARI - 1 - Necmettin Türkekul - Öğretmen

2000 li yılların başından itibaren başta gelişmiş ülkeler olmak üzere otomasyon ve üretim adetlerinde artış sağlamak, verimliliği artırmak, kreatif değer ve kaliteyi geliştirmek için ve ayrıca üretimde insan faktörünü ve insana bağlı arızaları ortadan kaldırmak amacı ile sanayide, iletişimde ve bunların koordinasyonunda insansız çalışan sisteme  yani teknoloji 4.0 adı ile sanayinin 4. versiyonu olan yeni üretim sistematiğine start verdiler. O günden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte bu konuda önemli yollar kat etmeyi de başardılar. Şu an hukuktan tıbba, mühendislikten bilgi işleme kadar insan emeğiyle yürütülen bir çok sektörde insanın yerini robotlar almış durumda.  
       İLO (Dünya Çalışma Örgütü) ne göre halihazırda dünyada insan yerine çalıştırılan robotların sayısı 2018 Aralık ayı itibarıyla 4 milyon bulmuş durumda. Bu robotlar vardiyasız 24 saat çalışma esasıyla, 365 gün üzerinden çalıştırıldığı düşünüldüğünde, yıllık 90 milyon saatlik iş üretmektedir. Bu kadar iş üretmek için insanoğlu 8 saatlik vardiyayla tatiller ve izinler dâhil edilerek hesaplamalar yapıldığında robotların dünyada işsiz bıraktığı toplam insan sayısı, bugün için yaklaşık, 48 milyonu bulmaktadır.    
        Bugünden geleceğe doğru yapılan projeksiyona göre 2030’dan sonra dünyanın en büyük problemi, makinelerin devreye girmesine bağlı olarak ihtiyaç duyulmayan insan emeği ve buna bağlı olarak oluşacak işsizlik olacaktır. Emekçi robotlar sebebiyle hâlihazırda işleri olan insanların çoğu yakın bir gelecekte işsiz kalacaktır. Şu an bildiğimiz ve sanki uzun yıllar var olacak diye düşündüğümüz mesleklerin önemli bir bölümü 20-25 yıl gibi kısa bir sürede artık değersiz olan meslekler sınıflandırması içinde yer alacaktır.
       Günümüzde insanların çalışması yasal bir haktır ve bu hakkın doğurduğu sonuca göre onları çalıştıranlar, belli bir ücret ödemektedirler. Çalışanlarda ihtiyaçlarını karşılamak ve geçimlerini sağlamak için gelir elde etmekte ve bu durum toplum tarafından yadırganmayan bir zorunluluk olarak kabul görmektedir. Ancak yakın bir gelecekte insanların para için çalışması suç olacak ve bunu destekleyen kanunlar çıkarılacaktır. 
      Buna benzer bir durum matbaanın Osmanlıya gelmesinin yaşandığı dönemde de gerçekleşmiş. El yazmalarının yerini matbaa baskıları alacak endişesiyle matbaa Avrupa’dan yaklaşık 150 yıl geç kalarak Osmanlı topraklarına gelebilmiştir. Bunda, ülkede yazma işini yaparak geçimini sağlayan insanların kamuoyu baskısı ile insanların birçoğunun işsiz ve yoksul bir hayat sürme korkusu etkili olmuştur. Devlet tebaasından gelen bu serzeniş ve baskıya boyun eğmiş buna bağlı olarak ilim ülke sathına istenilen düzeyde yayılamamıştır.
       Aslında gelecekteki en büyük sorun üretim için işin olamayacak olmasına karşılık üretim maliyetlerinin ucuzlaması ve her yerde satılacak ürünün var olması olacaktır. Ancak bu ürünleri alabilecek gelir düzeyine sahip insanların var olamayacak olması üretimin satılabilmesi imkanını ortadan kaldıracaktır. Tüm üretim makineler tarafından yapılacak buna karşılık üretim kalemine harcanan bir emek olmayacağı, ya da emek karşılığı maaş ödenmeyeceği, için insanlar herhangi bir gelir elde edemeyeceklerdir.    


                                                                                                     devam edecek...
Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.